Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

evvivalarte
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaBloodEve BloodEve
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

evvivalarte
3754 c4b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaBloodEve BloodEve

August 08 2017

evvivalarte
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viaMezame Mezame

August 07 2017

evvivalarte
4140 9f84 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaMezame Mezame
evvivalarte
evvivalarte
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame

August 06 2017

evvivalarte
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaBloodEve BloodEve

August 05 2017

evvivalarte
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viaBloodEve BloodEve

August 02 2017

6937 965b 500
Reposted fromturquoise turquoise viaBloodEve BloodEve
5994 5b2c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viawarkocz warkocz

July 24 2017

evvivalarte
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaMezame Mezame
evvivalarte
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
— hm, facebook.
Reposted fromdygoty dygoty viaBloodEve BloodEve

July 21 2017

evvivalarte
Reposted frombluuu bluuu viaBloodEve BloodEve
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaBloodEve BloodEve
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl