Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

evvivalarte
3740 13fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evvivalarte
5002 60f9
Reposted fromretro-girl retro-girl
evvivalarte
Któregoś dnia pochyliłem się zbyt blisko, choć moja twarz nie dotknęła jeszcze jej twarzy, stało się ze mną to, co z igłą, gdy o milimetr przekroczy zakazaną strefę i dostanie się we władzę magnesu. Czy to wina magnesu, czy igły? W ten właśnie sposób poczułem jej usta pod moimi. Oczy miała jeszcze zamknięte, lecz jak ktoś, kto już nie śpi. Pocałowałem ją, zdumiony własną zuchwałością, gdy tymczasem w rzeczywistości to ona, gdy pochylałem się nad nią, przyciągnęła moją twarz. Obydwoma rękami uchwyciła się mojej szyi; nawet tonący nie uczyniłby tego z większą mocą. I nie wiedziałem, czy chce, bym ją uratował, czy też bym utonął z nią razem.
— "Opętanie", Raymond Radiguet
evvivalarte
4988 a6aa 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavintage-style vintage-style
evvivalarte

June 16 2017

evvivalarte
Reposted fromgreensky greensky viaMezame Mezame

June 15 2017

evvivalarte

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
3945 2c01 500
Reposted fromtfu tfu viapl pl
evvivalarte
2863 30a9 500
Reposted fromzciach zciach viaMezame Mezame
evvivalarte
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
evvivalarte
6418 036f 500

kradhe:

ITALY. Rome. October 1994. A dinner setting. Steve McCurry

Reposted fromLittleJack LittleJack
evvivalarte
evvivalarte

June 11 2017

evvivalarte
1989 8c51
Reposted fromczajnikq czajnikq viavacannes vacannes
evvivalarte
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavintage-style vintage-style
evvivalarte
4312 05c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame

June 03 2017

9365 f53a
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaBloodEve BloodEve
2272 00b1 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame

June 02 2017

evvivalarte
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl