Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

7597 a4bd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
evvivalarte
evvivalarte
playing in crocs
Reposted fromPsaiko Psaiko vianothingwrong nothingwrong

March 23 2017

evvivalarte

March 21 2017

evvivalarte
List do ludożerców

Kochani ludożercy 
nie patrzcie wilkiem 
na człowieka 
który pyta o wolne miejsce 
w przedziale kolejowym 

zrozumcie 
inni ludzie też mają 
dwie nogi i siedzenie 

kochani ludożercy 
poczekajcie chwilę 
nie depczcie słabszych 
nie zgrzytajcie zębami 

zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze 
więcej więc posuńcie się trochę 
ustąpcie 
kochani ludożercy 
nie wykupujcie wszystkich 
świec sznurowadeł i makaronu 
nie mówcie odwróceni tyłem: 
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie 

Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę
— Różewicz Tadeusz
evvivalarte
9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viawarkocz warkocz
evvivalarte
1619 e72b 500
Reposted fromfoina foina viawarkocz warkocz
evvivalarte
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka viaBloodEve BloodEve

March 18 2017

5372 323d
evvivalarte
evvivalarte
evvivalarte
2891 c358 500
Reposted frommslexi mslexi viaserplesniowy serplesniowy
evvivalarte
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy

March 15 2017

image


I BELIEVE IN ONE TO ONE

To those few who know me
my religion is well known.
I believe in bodies
         arms entangling
                   and untangling.
I believe, and I know it to be so
that there are so many curves
                         and hollows
in a single body
              that none of us
none of us
can come to know them all
within a lifetime
but I’ll go on trying.
My faith is sure.
It can’t be killed or stopped
by one opening I wanted
that didn’t open,
by one mound
          that wasn’t soft enough
to ease my head,
by one I sought
but didn’t win,
by a wound of love
so fresh it hasn’t healed.

I believe in one to one
and one on one.
No wine or magic
no hand me-down-Bible
can improve on that.

I believe in spring
but only if I’m rolling in a pillow
or hold some well loved face
is any world green enough for me.

- from “Celebrations of the Heart”, 1975

Rod McKuen

Reposted fromamatore amatore viaserplesniowy serplesniowy
evvivalarte
Reposted fromshakeme shakeme viaserplesniowy serplesniowy
7452 6007 500
Reposted fromerial erial viaserplesniowy serplesniowy
evvivalarte

March 13 2017

1040 ebae
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl