Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

evvivalarte
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
evvivalarte
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
2222 104b
Reposted fromkrzysk krzysk vianothingwrong nothingwrong
9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

4912 b610 500
Reposted fromslashzaku slashzaku viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Reposted fromjasminum jasminum viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
0151 e470 500
- ks. prof. Guz o ekologach
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viapl pl
evvivalarte
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka viaMezame Mezame
evvivalarte
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaMezame Mezame

May 24 2017

evvivalarte
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viapl pl
evvivalarte
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viaBloodEve BloodEve

May 22 2017

evvivalarte
1223 12d8
Reposted fromflesz flesz viaMezame Mezame
evvivalarte
0741 a7de 500
Reposted frommiststueck miststueck viaMezame Mezame

May 20 2017

evvivalarte
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viasleeper sleeper
evvivalarte
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viasleeper sleeper
evvivalarte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl